ژوئن 20, 2022

انجام پایان نامه دکتری

بعد از نوشته شدن مقاله از روی رساله و پایان نامه دکتری دانشجو باید آن مقاله را
ژوئن 20, 2022

انجام رساله دکتری

بعد از نوشته شدن مقاله از روی رساله و پایان نامه دکتری دانشجو باید آن مقاله را
جولای 3, 2022

مراحل انجام پایان نامه دکتری چگونه است؟

بعد از نوشته شدن مقاله از روی رساله و پایان نامه دکتری دانشجو باید آن مقاله را
جولای 11, 2022

چه کارهایی می‌تواند کیفیت انجام رساله دکتری را پایین بیاورد؟

بعد از نوشته شدن مقاله از روی رساله و پایان نامه دکتری دانشجو باید آن مقاله را