انجام و مشاوره پروپوزال مقطع دکتری
می 4, 2022
آنالیز داه های کیفی و کمی (مصاحبه و پرسشنامه)
می 4, 2022

با تصویب پروپوزال دانشجو حدود یکسال فرصت خواهد داشت تا تمامی مراحل انجام، آنالیز

 و نوشتن رساله و پایان نامه خود را تکمیل کند. این مراحل باید به تأیید استاد راهنما در هر مرحله برسد و استاد راهنما دانشجو را در جهت درست هدایت کند. انجام پایان نامه یا رساله دکتری باید با جستجوی منابع در فصل اول و دوم شروع شود و با نوشتن فصل سوم (روش تحقیق) ادامه پیدا کند. همچنین اجرای مصاحبه (در بخش کیفی) با خبرگان تحقیق و پرسشنامه (برای نمونه آماری کمی) هم در این مرحله انجام و سپس آنالیز داده در فصل چهارم شروع می شود.  در پایان هم نتایج بدست آمده مورد بحث و بررسی در فصل پنجم قرار می گرد و پیشنهادات ارائه می شود. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.