مقالات مهم برای پایان نامه دکتری

جولای 11, 2022

چه کارهایی می‌تواند کیفیت انجام رساله دکتری را پایین بیاورد؟

بعد از نوشته شدن مقاله از روی رساله و پایان نامه دکتری دانشجو باید آن مقاله را
جولای 3, 2022

مراحل انجام پایان نامه دکتری چگونه است؟

بعد از نوشته شدن مقاله از روی رساله و پایان نامه دکتری دانشجو باید آن مقاله را
ژوئن 20, 2022

انجام رساله دکتری

بعد از نوشته شدن مقاله از روی رساله و پایان نامه دکتری دانشجو باید آن مقاله را
ژوئن 20, 2022

انجام پایان نامه دکتری

بعد از نوشته شدن مقاله از روی رساله و پایان نامه دکتری دانشجو باید آن مقاله را
می 4, 2022

گرفتن اکسپت و چاپ از ژورنال های معتبر علمی

بعد از نوشته شدن مقاله از روی رساله و پایان نامه دکتری دانشجو باید آن مقاله را
می 4, 2022

استخراج مقاله از پایان نامه (رساله) دکتری

تمامی دانشجویان دکتری در داخل کشور باید برای اینکه جهت دفاع اجازه های لازم را بگیرند 2 مقاله